Hatékony életvezetés – avagy mit ad nekünk az önismeret?

0
Hatékony életvezetés – avagy mit ad nekünk az önismeret?

onismeretAz önismeret fontossága olyan témakör, amely napjainkban lépten-nyomon látóterünkbe kerülhet, hiszen a pszichológia témáival való naponkénti foglalkozás, kérdésfeltevés ma már közösségi szinten sem csak a tudósok, elméleti szakemberek, pszichológusok és pszichoterapeuták kiváltsága, legalábbis, ami a mindannyiunkat érintő, a mindennapi életben való eligazodáshoz szükséges területeket illeti. Az önismeret pedig egy olyan kulcsfontosságúnak tűnő tárgya a lélektani vizsgálódásoknak és diskurzusoknak, amely jelen kultúránkban, társadalmunkban egyikőnk figyelmét sem kerülheti el.

Pálffy Katalin megfogalmazásában az önismeret az egyén „áttekintése saját személyisége összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, betekintése saját viselkedésének a rúgóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, képessége arra, hogy helyesen megítélje saját szerepét, hatását az emberi kapcsolatokban” (K.Pálffy, Bevezetés a pszichológiába, 1989. 15.p.)

Miért is olyan fontos tehát – s vegyük most a leggyakorlatibb, elsősorban az életvezetést érintő vonatkozásokat alapul – az önismeret megléte, fejlesztése?

Nem szükséges, hogy a téma elméleti szinten foglalkoztasson bennünket, az azonban minden embernek érdeke, hogy élete során a leghatékonyabb módon tudja érvényesíteni a mindennapjainak alakulásával kapcsolatos elképzeléseit, elérni céljait, megvalósítani azt az életformát, ami számára és családja, szűk környezete számára a legkívánatosabb.

Gyakori probléma, hogy erőtlennek, eszköztelennek, tehetetlennek érezzük magunkat olyan hétköznapi, akár apró-cseprő problémákkal szemben is, amelyek megoldása pedig nem kerülne sok energiába és közel sem elérhetetlen feladat – pusztán némileg több önismeretet igényelne.

onismeret2Mennyivel egyszerűbb, gördülékenyebb, sikeresebb lehetne az életünk, ha nem próbálgatnánk magunkat hosszasan, újra és újra, jó néhány kudarctól elcsigázottan, olyan területeken, amelyek személyiségünknek, készségeinknek és képességeinknek nem megfelelőek, amelyek eleve zsákutcák számunkra. Rövidebb időbe, kevesebb energiába kerülne kicsit megállni, befele nézni és azt kideríteni, hogy milyen pálya, munka, családi modell, szabadidős tevékenység, stb. az, amelyre a konvencióktól, neveltetésünktől, a társadalmi elvárásoktól kicsit eltávolodva is mélyen vágyunk és magunkhoz közelinek érzünk. Melyek azok a tevékenységek, akár pénzkereseti lehetőségek, amelyek érdeklődési körünkkel, eddig megszerzett tudásunkkal, szellemi vagy fizikai képességeinkkel, teherbíró képességünkkel harmonizálnak? A leginkább sikeresebbek, hosszú távon is hatékonyak és elégedettek ugyanis csakis azon dolgokkal, feladatokkal lehetünk, amelyek ránk szabottak. Mindenkiben rejlenek olyan készségek és kompetenciák, amelyek számára lehetőséget jelentenek mind az önkifejezésre, kreativitásunk megélésére, mind pedig a megélhetésre, az anyagi biztonság megteremtésére. Oktatási rendszerünknek sajnos a mai napig nem erőssége, hogy a tehetség kibontása, s a majdani pályaválasztás tekintetében a fenti irányelvek kellő hangsúlyt kapjanak, s a diákok megfelelő hatékonysággal találják meg és bontakoztassák ki magukban a sikeres életvezetéshez szükséges alapot és építőköveket. Egyéni szinten azonban – felismerve az önismeret szükségességét – erre minden lehetőségünk adott. Éljünk vele!


Szóljon hozzá

Név (kötelező)

Weboldal