Havi archívum - március 2013

Indiai kisoroszlánok születtek a budapesti állatkertben

Shirwane, a nőstény indiai oroszlán (Panthera leo persica) 2013. február 16-án született kölykeivel a Fővárosi Állat- és Növénykertben március 28-án.

Indiai kisoroszlánok születtek a budapesti állatkertbenAz indiai oroszlánok létezéséről a közvélemény szinte alig tud. Ennek legfőbb oka, hogy az oroszlánokat (Panthera leo) általában afrikai fajként szokták elkönyvelni, hiszen a vadon élő populációk többsége valóban a fekete kontinensen él. A történelmi időkben azonban a faj Afrikán kívül, így Dél-Európában, illetve Délnyugat- és Dél-Ázsiában is igen elterjedtnek számított.

Ezekről a területekről azonban – az emberi népesség növekedésének, illetve az ember környezet-átalakító tevékenységének következtében – az oroszlánok fokozatosan kiszorultak, kipusztultak. Dél-Európából már az ókorban eltűntek, de Nyugat-Ázsiában viszonylag sokáig fennmaradtak. Perzsiában – a mai Iránban – például még a XIX. században is éltek oroszlánok, többnyire a Zagrosz-hegység vidékén található élőhelyeken. Napjainkra azonban már Délnyugat-Ázsiából is teljesen eltűntek az oroszlánok.

Így az egykor hatalmas méretű ázsiai elterjedési területen belül ma már csak az Indiában, közelebbről Gudzsarát tartományban található Gir erdőben maradtak fenn vadon élő egyedek. A Gir Erdő Nemzeti Parkban mintegy háromszáz indiai oroszlán él természetvédelmi oltalom alatt, további 238 egyed pedig Európa és Ázsia 43 állatkertjének lakója. Az Afrikán kívül őshonos oroszlánokat a természettudósok önálló alfajnak tekintik, amelyet ázsiai, perzsa, illetve indiai oroszlánnak (Panthera leo persica) szokás nevezni.

A magyarban az indiai oroszlán elnevezés a legelterjedtebb, hiszen az alfaj napjainkban már csak Indiában fordul elő vadon. Ritkasága és kicsiny elterjedési területe miatt a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) 2000 óta kritikusan veszélyeztetettnek minősíti az indiai oroszlán természetvédelmi helyzetét. Ez a fokozat szinte a létező legnagyobb mértékű veszélyeztetettséget jelöli, az IUCN kategóriarendszerében ugyanis az ennél is veszélyeztetettebb fajokat vagy alfajokat kihaltnak szokták minősíteni.

MTI Fotó: Kovács Attila

Devizapiac – nem jött el az áttörés

eurhuf-03-28A forintnak még nem sikerült áttörnie a 302,7-es erős támasz szintet az EUR/HUF-on, helyette inkább csak oldalazik az árfolyam. Reggel 7 órakor jelentéktelen gyengülés következett be, ami a nap további részében erősödésbe is átválthat és ha a támasz törés is bekövetkezik, akkor egy nagyobb erősödés is várható, mint ami 26-án volt. A 300-as szint már nincs messze. Az USD/HUF jelenleg 237 körül mozog (8:30).

Mózes, avagy a tízparancsolat bemutatója Debrecenben

A Magyar Fesztivál Balett táncosai Mózes, avagy a tízparancsolat című balettelőadáson a debreceni Főnix Csarnokban 2013. március 27-én.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Devizapiac – Tovább erősödhet a forint

eurhuf-03-27A tegnapi erősödés után az esti órákban oldalazásba kezdett a forint árfolyama, egészen ma reggel 9 óráig, amikor újra erősödni kezdett és érintette a tegnapi 302,9 szintet is az EUR/HUF keresztárfolyam grafikonján. Hogy át tudja-e törni ezt a támasz szintet, az a mai napon kiderül és ha igen, akkor az erősödés folytatódhat legalább a 300-as szintig.

A boldogság újfajta megfogalmazása

Végtelen belső szabadság, egységérzés, az időérzék megváltozása, apró varázslat – ilyen és ehhez hasonló fogalmak köré is rendezhetjük a boldogságról való elképzeléseinket. Mindannyian korlátok közt, külső körülmények által meghatározottan, a fizikai törvényszerűségek börtönében élünk. Egyfelől.

boldogságMégis: választ adhatunk-e mi magunk azokra a kérdésekre, hogy például az életünk pusztán megtörténik velünk, vagy inkább az irányításunk alatt áll? Tőlünk függ a saját boldogságunk, vagy kívülről várjuk azt megvalósulni? Vajon mennyire befolyásolnak bennünket a körülményeink, illetve milyen mértékben határozzák meg azt, hogy képesek vagyunk-e boldognak érezni magunkat különböző, akár kritikus élethelyzetekben? Van-e lehetőségünk úgy kikapcsolni, mintegy hatástalanítani külső tényezőket, hogy belül tőlük függetlennek, szabadnak érezzük magunkat?
Amennyiben ez utóbbi lehetséges, könnyen belátható, hogy azt a paradicsomi állapotot varázsolhatjuk így magunk köré, amelyet kultúránkban – egyes filozófusok szerint éppen a művi kultúra kedvezőtlen velejárójaként – régóta elveszettnek tudunk, s amely után természetszerűen mindannyian vágyakozunk.

A paradicsomi állapot visszaálmodása

Ezt az elveszített paradicsomot, az időtlenség, a végtelenség, a halhatatlanság érzését keressük a hitben, a különböző vallási, spirituális megtapasztalásokban, a természetközeli élményekben, de még a szerelemben is. A felsorolt élményekben közös, hogy lehetőséget adnak az időtlenség megtapasztalására, az önmagunkról való megfeledkezésre, s cserében a fókuszban álló tevékenységben, vagy épp közegben való koncentrált, teljes elmerülésre.

Az évszázadokon, sőt évezredeken át a filozófia látókörében mozgó efféle teljességélmény, időtlenség-tapasztalat és az ezt eredményező boldogságérzés napjainkban a kutatás, a kísérletezés, az ellenőrizhetőség eszközeinek bővülésével, és persze nem kevésbé a lélektan tudományának immár több, mint évszázados önállósodásával egyre inkább a pszichológia érdeklődési körébe került. Az utóbbi években a fent említett jelenségek egy olyan modern fogalom köré rendeződtek, amelyet tudományos pontossággal Csíkszentmihályi Mihály pszichológus írt le, először 1975-ben. Ez a modern fogalom a flow, az áramlás-élménye.

Mit mond Csíkszentmihályi erről a flow-élményről? Mely sarkalatos pontokban határozza meg annak lényegét?
Noha kutatások szerint a flow átélésének lehetősége részben személyiségfüggő is, pontosabban vannak személyiségtípusok, amelyek alkalmasabbak az a flow megtapasztalására, az egyik lényeges dolog, hogy találjuk meg azt a tevékenységet, vagy azokat a tevékenységeket, amely vagy amelyek örömet okoznak a számunkra. Fontos, hogy ezeket a tevékenységeket külső jutalmazás, érdek nélkül is képesek legyünk élvezni.

Miből áll a flow-élmény?

naplemente-hajoAz élmény elérésének fő kritériumai, hogy legyen előttünk egy világosan meghatározott cél, a nehézségi szintet folyamatosan, kis lépésekben növeljük, tehát adjuk meg a fejlődés, valamint a folyamatos visszacsatolás, visszajelzés lehetőségét, s hogy a kihívás, a feladat nehézsége optimális legyen számunkra. Fontos tehát, hogy a készségeinkhez, képességeinkhez mérjük azt. Ezáltal elkerüljük az alulmotiváltságot, a kudarcot és az unalmat.
Az élmény fontos összetevői a koncentrálás és a kontroll érzése. Ez utóbbi azért nagyon lényeges, mert ki tudja kapcsolni az élmény szempontjából nagy akadályt jelentő aggódást, szorongást, a kudarctól való félelmet. Úgy merülünk el a nehéz, tehát kihívást jelentő, mégis számunkra teljesíthető, a képességeinknek megfelelő nehézségű feladatban, hogy közben szubjektívvé válik az idő, s órák akár perceknek tűnhetnek. Ezáltal megszűnik az ember alapvető, az időbe zárt lét következményeként jellemző egzisztenciális félelme, szorongása. Idejét végtelennek tapasztalja, mert nem tényező. Nem sürget, nem korlátoz.

A feladat, noha igénybe veszi energiáinkat, nem túl megerőltető, éppen csak annyira, amennyire ez az elmerüléshez, a koncentráláshoz szükséges, hiszen szeretjük végezni az adott tevékenységet, s a jutalom maga a tevékenység folytatása. Éppen ezért itt egy önjutalmazó rendszerről beszélhetünk, amelynek a forrása bennünk van, így kiapadhatatlan, szándékunktól függően bármikor hozzáférhető, nem kerül pénzbe, nem függ másoktól, vagy bármely külső körülménytől. Ilyen módon folyamatosan energiához jutunk „munka” közben, nem érezzük a fáradtságot. Gyakran még a szomjat, vagy az éhséget sem.

Nagyon fontos ugyanakkor azzal is tisztában lenni, hogy tulajdonképpen bármilyen tevékenység közben átélhetjük a szóban forgó élményt, érzéseket. Ezen a ponton látható, mekkora szerepe van a viszonyulásnak az életünkben. A flow fogalma leggyakrabban és tipikusan különböző művészetek, az olvasás, a tánc, a sport vonatkozásában jut eszünkbe, pedig valójában egy egyszerű rutinfeladat végzése közben is utolérhet bennünket. A tevékenység minősége határozza meg azt, hogy átéljük-e közben a flow-t vagy sem. Természetesen az optimális nehézségi fok kritériuma miatt mindenki számára más és más komplexitású tevékenység alkalmas leginkább az élmény eléréséhez, mégis, ha kötelezően végzett munkafolyamatokban is képesek vagyunk megtalálni azokat az elemeket, vagy egy új látásmód során a dolognak azt az oldalát, vetületét, amely felől szemlélve az a munka számunkra is kihívást, illetve örömet tud nyújtani, akkor képesek leszünk kizárólag a feladatra koncentrálni. Eközben máris megfeledkezünk önmagunkról, vagyis kizárhatunk mindenfajta önkritikus attitűdöt, valamint a problémákat és az aggodalmaskodást, ami a kontroll érzésének hiánya miatt lehet jelen. Ez esetben pedig akár a futószalagon végzett munka is nyújthatja bárki számára a vágyott élményt.

Nagy lehetőségek rejlenek tehát mind a szabadidős, mind pedig az általában kötelességszerűen végzett tevékenységekben is a boldogságérzés tekintetében. A legjobb, ha mindkettőre képesek vagyunk, vagyis, ha egyfelől megtaláljuk azokat a dolgokat, amelyekben a leginkább kiteljesedhetünk, másfelől ha jól ki tudjuk használni a korábban kényszerűen végzett feladatokra szánt időt is némi plusz boldogság megteremtéséhez, s így nem kimerülten, kizsigerelve, hanem akár energikusan és megelégedéssel tehetjük le a lantot egy-egy teljesen átlagos nap után is.

Különösen fontos megszívlelnünk a fent vázolt lehetőségeket a fogyasztói társadalom tagjaiként. Túl azon, hogy tárgyakat halmozunk fel és gyakran azokban keresünk fogódzót, biztos pontot az életünkben, a lelki élményeket is habzsoljuk, rohanunk és újra és újra valami eddig ismeretlent, valami még jobbat keresünk.

Próbáljuk ki, milyen az, amikor megállunk, egy dologra figyelünk, minden mást félreteszünk és mélyen elmerülünk kedvenc tevékenységünk önfeledt gyakorlásában, ahogyan a napfény megmártózik a puha, tiszta víztükörben, s együtt siklik a hullámokkal, szinte eggyé olvadva velük a messze ható ragyogásban.

Zárszóként álljon itt Csíkszentmihályi egy nagyon szép és gyakran idézett megfogalmazása a flow élményéről:

„Amikor folyóparton ülünk, és figyeljük az elhaladó vizet, megláthatjuk a Flow szépségét működés közben. A víz természetesen áramlik és mozog, biztos irányban. Energiája, ereje, bizonyossága van, ebből a kombinációból nyugalom és a világgal való egység érzete árad. A legjobb pillanatok általában akkor következnek be, amikor egy ember teste és tudata önként vállalt erőfeszítésben végső határáig megfeszült, hogy valami nehezet és érdemlegeset alkosson.“
(Csikszentmihályi Mihály)

Devizapiac – Tovább erősödött a forint

eurhuf-h1-03-26-12ora

Fotó: investing.com

Fontos technikai támasz szintet tört át a forint 11 és 12 óra között, ezzel meglendülve az erősödése, ami most már remélhetőleg folytatódik is és akár a 303-as EUR/HUF szintet is elérheti a közeljövőben. Jelenleg 304,6 körül mozog, ahol kissé megpihen a piac a hirtelen mozgás után, de a bűvös 300-as szintig még vár rá néhány fontosabb támasz áttörése. Az USD/HUF keresztárfolyam jelenleg 236,7-nél mozog, 12 óra 30 perckor.

A Curiosity marsjáró

A Curiosity marsjáró landolása (sematikus ábra) 2012. augusztus 6. – Greenwichi idő szerint 5 óra 31 perckor – közép- európai idő szerint 7 óra 31 perckor – sikeresen leszállt a Mars felszínére a Curiosity marsjáró. A robot leszállóhelye a 155 kilométer átmérőjű Gale-kráter.

Curiosity marsjáro

Debrecen – Zajlik a színháztechnika telepítése a Főnix Csarnokban

Több mint egy napja folyamatosan zajlanak a Markó Iván főszereplésével és koreografálásával bemutatandó Mózes, avagy a Tízparancsolat című nagyprodukció színháztechnikai előkészületei a debreceni Főnix Csarnokban.

Főnix Csarnok DebrecenAz aréna parkolójában kamionok, bent pedig mások mellett ipari alpinisták és technikai személyzet munkája jelzi az előkészületeket, amelyek hétfőn kora reggel kezdődtek és késő éjszakáig tartottak – mondta el Nádasdi Csaba, a Művészetek Palotája főszcenikusa kedden az MTI-nek.
A Főnix Csarnokban több olyan dolgot is ki kellett építeni, amelyek egy színházban legtöbbször gombnyomásra működnek: telepíteni kellett a színházi világítás- és árnyékolástechnikai pozíciókat, kötési pontokat, világítási hidakat.

Telepítettek négy nagyteljesítményű projektort, egy 32×8 méteres vetítővásznat. A színházakban megszokott több mint húszméteres zsinórpadlás hiányát is át kellett hidalni, hiszen a Főnixben csak 12 méteres a belmagasság.

Mint a főszcenikus elmondta, szerdára színházat varázsolnak a Főnix Csarnokból, ahol az idei év első debreceni nagyprodukcióját adja elő a Magyar Fesztivál Balett társulata.
A Kossuth-díjas Markó Iván főszereplésével, mintegy negyven táncossal és gigantikus méretű díszletekkel érkező előadás a tánc nyelvén jeleníti meg Mózes történetét.

Számos látványos bibliai jelenet fog megelevenedni a közönség szeme előtt, így szétnyílik például a Vörös-tenger, de láthatják a vízfakasztást vagy a negyvenéves sivatagi vándorlás történetét is.
A darabot a Debreceni Zsidó Hitközség elnökének kezdeményezésére adják elő. Az esemény egyben a magyar zsidóság és cigányság deportálása 70. évfordulója alkalmából civilek által kezdeményezett megemlékezések sorozatába illeszkedik.

Képgaléria: márciusi havazás Magyarországon

Devizapiac – elenyésző változás

Tegnap az erőteljes de rövid távú erősödés után, visszapattant az árfolyam majdnem az erősödés kezdetéig, majd kedd reggelre alig változott a forint értéke egészen 8 óráig, amikor ismét erősödésnek indult a tegnap ilyenkori értékek mentén.

eurhuf-h1-03-26Az USD/HUF párosnál a visszapattanás oly mértékű volt, hogy kicsivel túl is tett a március 22.-i csúcson, azaz a 238,3 értéken. Mint a mellékelt EUR/HUF grafikonon látható, a trend bizony a forint gyengülését mutatja, tegnap is a technikai trendvonalról ugrott vissza és ez a mai napon is bekövetkezhet. Ha viszont ezt át tudná törni és meg is tartani, onnantól hosszabb távú erősödés is bekövetkezhet, akár a 300-as szintig, ehhez azonban több türelemre lesz szükségünk.